Labels

Australia (20) Estonia (31) Israel (8) La France (9) Lapland (1) Latvia (1) LCHF (1) Megaliths (5) Peru (3) Romania (1) Spain (2) Sri Lanka (12) Tartu (18) Ukraine (1) United Arab Emirates (4)

Sunday, March 11, 2018

Standing Stones and Castles


Prehistoric Megaliths are found in entire France. After Brittany, South of France is the second in tensity and dimensions of the objects.

Eelajaloolisi megaliite leidub üle kogu Prantsusmaa. Betagne järel on Lõuna-Prantsusmaa objektide esinemistiheduse ja võimuse poolest teisel kohal. Aude, South of France

What's that?
Mis on pildil?

No, it is not a rock - it is a menhir.
Ei ole ole kivi - on menhir.

An impolite joke
Ebaviisakas nali

Insight
Sissevaade

Inside
Sisevaade

The biggest one in South of France
Lõuna-Prantsusmaa suurimLastours

Castles are found in entire France. South of France, being the place of the crusade agains the Cathars and later the French border with Spain, displays probably the highest density of castles.

 Losse leidub üle kogu Prantsusmaa. Lõuna-Prantsusmaa, catharite vastase ristisõja toimumispaiga ja hilisema Prantusmaa piirina vastu Hispaaniat, on arvatavasti kõige lossisem piirkond.

Four Castles in One Picture
Neli lossi samal pildil

With the winter melting away one of the castles has changed its location
Talve mineku ja suure sula käigus on üks loss asukohta vahetanud

...

No comments:

Post a Comment