Labels

Australia (20) Estonia (31) Israel (8) La France (9) Lapland (1) Latvia (1) LCHF (1) Megaliths (5) Peru (3) Romania (1) Spain (2) Sri Lanka (12) Tartu (18) Ukraine (1) United Arab Emirates (4)

Sunday, March 11, 2018

Standing Stones and Castles


Prehistoric Megaliths are found in entire France. After Brittany, South of France is the second in tensity and dimensions of the objects.

Eelajaloolisi megaliite leidub üle kogu Prantsusmaa. Betagne järel on Lõuna-Prantsusmaa objektide esinemistiheduse ja võimuse poolest teisel kohal. Aude, South of France

What's that?
Mis on pildil?

No, it is not a rock - it is a menhir.
Ei ole ole kivi - on menhir.

An impolite joke
Ebaviisakas nali

Insight
Sissevaade

Inside
Sisevaade

The biggest one in South of France
Lõuna-Prantsusmaa suurimLastours

Castles are found in entire France. South of France, being the place of the crusade agains the Cathars and later the French border with Spain, displays probably the highest density of castles.

 Losse leidub üle kogu Prantsusmaa. Lõuna-Prantsusmaa, catharite vastase ristisõja toimumispaiga ja hilisema Prantusmaa piirina vastu Hispaaniat, on arvatavasti kõige lossisem piirkond.

Four Castles in One Picture
Neli lossi samal pildil

With the winter melting away one of the castles has changed its location
Talve mineku ja suure sula käigus on üks loss asukohta vahetanud

...

Sunday, March 4, 2018

Carcassonne


Nightly Carcassonne in winter
Öine Carcassonne talvel

Daily Carcassonne in summer
Päevane Carcassonne suvel

Nightly Carcassonne in winter
Öine Carcassonne talvel

 Daily Carcassonne in summer
Päevane Carcassonne suvel

The Carcassonne - there is only one Carcassonne...
Carcassonne - on ainult üks Carcassone...

...or not, Tallinn has much in common...
...või siis ka mitte, Tallinnal on Carcassonne'ga palju ühist...

...though, of course not that much
...või tegelikult, mitte ikkagi nii palju

Even Dubai has something in common with Carcassonne
Ei ole üksi ükski maa...

Jambalaya (mille võib ilmsi leida Dubaist)
Like 2 trops of water

Evening walls
Õhtused müürid

  In the Christian iconography it is not that often that Mary is caught breastfeeding. Scenes alike are by far more familiar to the art of the ancient Egypt (Isis and Horus) or Roman paganism.

Sündsa kristluse puhul harva kohatav loomulikkus - Maarja Jeeslast rinnaga toitmas. Selline stseen on palju iseloomulikum Vana-Egiptuse kunstile (Isis ja Horus) või Vana-Rooma paganlusele.

...