Labels

Australia (20) Estonia (31) Israel (8) La France (9) Lapland (1) Latvia (1) LCHF (1) Megaliths (5) Peru (3) Romania (1) Spain (2) Sri Lanka (12) Tartu (18) Ukraine (1) United Arab Emirates (4)

Saturday, April 9, 2016

Estonian Fund for Nature' s Talgud in Pape National Park


Talgud (work camp) in Pape really was a historic event as Estonians went to burn Latvia again over the gap of 800 hundred years since the German conquest brought civilization and peace to the region :-D

Talgud Pape rahvuspargis oli tõeliselt ajalooline sündmus, sest 800 aastase vaheaja järel, mis saabus saksa ristisõdijate vallutusega ja tõi piirkonda rahu ja tsivilisatsiooni, käisid eestlased taaskord Lätit põletamas

The island was overgrown in trees and reed, making opening the landscape urgently needed in order to restore heritage landscape of meadows

Saar, mis oli täis kasvanud puid ja pilliroogu vajas hädasti maastiku avamist ja heinamaine pärandkooslus taastamist

 Contrary to common belief (at least in Estonia) Latvia indead has got some islands - floating lake islands

Vastupidi üldlevinud arvamusele (vähemalt Eestis) Lätil ikkagi on mõned saared - ujuvad järvesaared

The fire has escaped to the reed bed
Tuli põgeneb pilliroogu

Vikings leaving
Viikingid lahkuvad

The smoke rose high up and reached everywhere. Even to the ministry of environmental affairs it reached making the minister to take the phone and inquire personally what was happening in Pape

Suits tõusis kõrgele ja kandus igale poole, jõudes ka keskkonnaministeeriumi, mispeale keskonnaminister haaras telefoni, et isiklikult järgi uurida, mis seal Papes toimub

"We did two year workload in one day"
"Kahe aasta töö sai tehtud ühe päevaga"

The ranger


Getting rid of the reed

The reed cutter machine
Roolõikamismasin

In Pape fire is allowed to be used as landscape maintenance tool
Papes on tuli maastiku hooldamise vahendina lubatud

Evening
Õhta

Jaanituli

Fading away
Pidu juba peaaegu läbi

Finished
Tehtud

"Very nice" were the words by the officer from the Environmental Board when he visited the island next morning

"Väga ilus" olid sõnad, mida ütles keskkonna-ameti mees, kui ta saart järgmisel hommikul külastas

Peat moss has survived
Turbasammal elas kõik üle

Ants have survived
Sipelgas ka

Alder has turned red
Lepp punastab

Nevertheless some vegetation survived and...
Kõigele vaatamata osa taimestikku säilis ja...

...needs clearing next year with next talgud
...vajab lõikamist järgmisel aastal järgmistel talgutel

What is that?
Mis see on?

...

No comments:

Post a Comment